Our team

Hüseyn Həsənov Ph.D.

Təsisçi & Direktor